EFC Challenge Serial 6 Contest

EFC Challenge SerialEFC Community & SWAT p?edstavuj dal dl fingerboard zvod?, EFC Challenge Serial vol.6. Zvod prob?hne 6. Prosince 2014 v klubu EFC Fingerboard Club Prague. EFC Challenge Serial je dalm dopl?kem k zvod?m kter po?dme, nap?klad k originlnmu celosv?tov? uznvanmu ampiontu EFC European Fingerboard Cup. EFC Challenge serial tyto zvody dopl?uje o nov a ?erstv prvky. (Celý příspěvek…)

SNS Snobstyle GX3 Exotic LightWeight

SnobstyleNew Exotic GX3 LW Series Snobstyle Fingerboards. The new SNS GX3 Series brings you the professional responsive concave shape GX. It has perfect ratio for both grinding stability and response. GX series combines two important factors in one. Decent shortening of nose and tail for better stability and side concave trim for better response makes the SNS GX concave todays top product. SNS technology (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013Zbrusu nov EFC Community video po?zen z nejv?tho festivalu volnho ?asu ve st?edn evrop?, Ladronka Fest 2013. Den pln krsnho po?as, fingerboardingu a pohodnov atmosfry. Vce informac o ladronka festu jsme p?inesli v p?edchozm oznmen akce. (Celý příspěvek…)

SNS Team 2013 VideoSet

SNS Snobstyle TeamSNS Snobstyle Team vydv srii 4 vide nato?ench na r?znch mstech a akcch roku 2013. Uvidte spousty trik? nap?klad od Jakuba Hofhanzla a Luke Vo?echovskho z ?esk Republiky, Tima Egnera z N?mecka a nebo Martina Hluchho ze Slovenska. Veker videa najdete na naem Youtube kanlu. Odkazy na jednotliv videa najdete nakonci tohoto p?sp?vku v sekci kam dl. (Celý příspěvek…)

EFC Com. na Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013EFC Community znovu vystoup na Ladronkafest, co je nejv?t festival volno?asovch aktivit ve st?edn evrop?. Nev, co m d?lat ve svm volnm ?ase? P?ij? se 14. z? 2013 inspirovat na Ladronkafest! V parku Ladronka v Praze 6 se kad rok prezentuje na 80 volno?asovch aktivit na jednom mst?! P?ij? si vyzkouet sportovn, um?leck nebo vtvarn aktivity. Na Ladronkafestu si ve aktivn? vyzkou (Celý příspěvek…)

Video: European Fingerboard Club – Prague

Po zvodu Fingerboard Encounter, kde byl Harry ?estnm hostem prob?hla p?es noc men session, ze kter Harry vytvo?il tohle pardn video. Video hezky ukazuje, e to byla pohodov session, kterou si vichni uili. Ve videu m?ete vid?t Martina Hluchho, Luke Vo?echovskho ale tak Harryho. Bohuel, dky tomu, e tuto ?st celou to?il se tam sm mihne s triky jen krtce. Mme ovem jet? dal ?st zb?r? z druh kamery kde se Harry dostane ke slovu (Celý příspěvek…)

Winkler Wheels 2.0 Signatures

Firma Winkler Wheels pat? mezi pr?kopnky fingerboardingu, a tak u n vdy bylo zvykem, e ur?ovala trend v tomto segmentu. Nyn od tto zna?ky vyla nov kompletn? p?epracovan Signatures edice. Pochlub se novm tvarem, lepm materilem a perfektnm zpracovnm. Pokud hledte profesionln kole?ka pro fingerboard za dostupnou cenu, s novmi WinklerWheels nemte co vce ?eit. Pokud vs kole?ka zaujala, mme pro vs dobrou zprvu. Tyto kole?ka jsou nyn k mn (Celý příspěvek…)

EFC Club: Nov park, Blackriver G10

Arzenl European Fingerboard Clubu se op?t rozrostl. A jako obvykle, to nen jen tak n?jak p?r?stek, ale rovnou park od Blackriver ramps, G 10. To, e to nen jen vedlej produkt Blackriver ramps (jakoe dn vedlej produkt Blackriver ramps neexistuje), zna? i fakt, e na tomto parku se loni jel slavn zvod Fast Fingers. Park je u pln? p?ipraven pro sobotn zvod Fingerboard Encounter, take ti z vs, co se na akci chystaj, se ji m?ou t?it, protoe budou jedni z prvnch, kdo park otestuj. (Celý příspěvek…)

Video: EFC Challenge Serial vol. 3

Ub?hl n?jak ten m?sc, od tohoto tradi?nho zvodu serilu EFC Challenge kter prob?hl v prostoru EFC Fingerboard Club Prague. Samoz?ejm? akce neunikla oku kamery a tady mte vsledek. Ve videu uvidte mnoho zajmavch zb?r? t?ch nejd?leit?jch moment?. Video dob?e vystihuje akci jako takovou kter se ostatn? jako vdy nesla v opravdu p?telskm duchu, a tak to m bt. Podrobn informace a detaily k jednotlivm zvod?m serilu, jsme psali ji d?ve a najdete je na naich (Celý příspěvek…)

Video: +blackriver+ goes to USA 2011 – PART 2

Jak jist? vte, Blackriver team se vydal v roce 2011 na tour po USA. Psalo se o tom i ve Fingerboarder magazine a vylo z toho jedno video. Nyn vychz druh, nutno podotknout, e nemn? kvalitn. Sestava je stejn: Boris Dietschi, Chris Heck, Andreas Hick a Chris Daniels. Video m 5 minut a d?jov? je rozd?len na 2 ?sti. V t prvn uvidte b?n ivot tmu, take m?ete t?eba vid?t, jak se jezdci udruj v kondici. Druh p?lka je samoz?ejm? o fingerboardingu. (Celý příspěvek…)

Blackriver ramps: XGames Park

Blackriver ramps ?astn letonch evropskch XGames a pro tuto p?leitost vytvo?ili park. A opravdu ne jen takov park typu: aby se ne?eklo. Je to komplet nov npad a odlin design. V??me, e se vm to bude lbit stejn? jako nm. Oce?ujeme tak, e park je z obou stran tak?ka stejn, take levci si nemus p?ipadat diskriminovan. Fotky najdete ne a my se t?me na vae koment?e a nzory na tento park. (Celý příspěvek…)

Fingerboard Encounter (AAR)

Fingerboard EncounterDne 22.6. se konal zvod Fingerboard Encounter, na kter dorazila i posila ze zahrani?, Harald Schn z ASI Berlin Team. Dve?e klubu se otev?eli ji okolo jedenct, samotn zvody za?aly okolo jedn hodiny a pokra?ovaly asi do est. Zvod se skldal ze dvou kol, p?i?em prvn kolo trvalo 45 vte?in a kon?ilo last trickem, kter si jezdec vylosovala sekc parku, na kter si vybral jakkoliv trik. Do druhho kola postoupilo 10 nejlepch a pot se s?tal po?et bod? z obou kol (Celý příspěvek…)

ASI No. 8!

P?tel, je to tady! Jako kad rok, se op?t v srpnu kon tato kultovn n?meck akce. Nedvno oznmen akce nyn m sv?j oficiln plakt v punkovm stylu jako vdy. Seznam sponzor? tak rozhodn? zaujme. Pat? mezi n? i Swat Skates a Propaganda Industries. Akce za?n 10. srpna v Berln? a trv 3 dny. Pozitivn zprva je, e vstup je zdarma. Startovn ?in 10 Euro, co je na tak velkou akci zanedbateln ?stka. Pro vechny dal informace si p?e?t?te plakt ne. (Celý příspěvek…)

Video: Blackriver Village

Tohle video je opravdu bez p?ehn?n ?ist dokonalost. To, co Taylor Rosenbauer pro tohle video vytvo?il, p?ekon mlokdo a mloco. T?ko se to popisuje slovy, a kdy u se o to pokusme, nevyzn to tak skv?le, jak tohle video vypad. P?es 7.000 shldnut za necel 2 dny mluv za ve. I kdybyste byli na pokraji kmatu a chystali se spt ke 12. hodinov sm?n? na stavb?, stejn? byste to m?li vid?t. Tak neztrcejte ?as a hned zm?kn?te play. (Celý příspěvek…)

Video: +BRR+ Store Berlin – Outdoor Session

Harald Schon pro ns p?ipravil opravdovou bombu. Vyuil hezkho po?as a dobr sestavy v Blackriver Store, Berlin a vytvo?il venkovn video. To se tedy opravdu povedlo. A nebylo k tomu pot?eba nic extra zvltnho. Borc?m k pardnm trik?m posta?il chodnk, odpadkov ko a schytal to i sktr. Harald video vyperkoval jet? vc, kdy vytvo?il skv?l zpomalen zb?ry a vs tak ?ek opravdu profi podvan. (Celý příspěvek…)

Crossed Fingers 2

Kadence zvod? Crossed Fingers opravdu nen mal. Ub?hlo n?kolik tdn? od Crossed Fingers sessions a mme tu oznmen dalho kola tohoto britskho zvodu. Akce se kon 31. srpna, take takov p?jemn rozlou?en se s przdniny. ur?it? lkav je prize money ve vi 200 liber a v?et sponzor?, kde nechyb ani Swat Skates, Propaganda nebo Snobstyle. Pro dal info nsledujte plakt ne. (Celý příspěvek…)

Best trick contest

Dnes tu pro vs mme dal oznmen zvod?, tentokrt z N?mecka. Je to ji ?tvrt dl Best trick contestu po?dan Blackriver ramps ji tradi?n? v Blackriver store, Berlin. Akce se kon u 20. ?ervence a ur?it? se m?ete t?it na skv?l parky, hv?zdn hosty a dobrou atmosfru. Pro registraci, nebo dal info si p?e?t?te plakt ne.
(Celý příspěvek…)

Taboard Fingerboard Jam 2013

Taboard Fingerboard Jam 2013Taboard Fingerboard Jam 2013. 31.8.2013, MP7, ikovo nm?st 7, Tbor, ?R. Start 14.00 Hodin. Startovn 20,- K?. Vstup zdarma. Park Setup: Street Plaza, Blackriver G8 plaza. Program: Live dj’s, open bar, videoprojekce. Live music: Bros’n“beats, Crows above, + Afterparty. Sponsors: MP7, Bernard, Taboard, SWAT, SNS Snobstyle, Propaganda-Industries, EFC Community, Blackriver, Fingerboarding. (Celý příspěvek…)

Custom Pool contest

Kdo m doma bowl, tak povinn? p?e?st tento ?lnek. Morph a Berlinwood po?daj contest, ale ne jen tak ledajak! Je to sp sout?. Prost? polete fotku svho podomcku vyrobenho baznu a ty nejlep dostanou ceny prv? od t?chto dvou po?adatel?! To je rozhodn? lkav, jeliko nejen, e zjistte, jak moc je vae drahocenn prce cen?n, navc m?e bt jet? ocen?na. Fotky odeslejte na Facebook nebo Twitter po?adatel? do 16. srpna, (Celý příspěvek…)

Video: Snow Pine

Moc netume, pro? tohle video Mike Schneider pojmenoval Snow Pine, ale to nic neubr na jeho kvalit?. Mike m toti plno ?asu, take si v obvacm pokoji vytvo?il street spot, kter samoz?ejm? vypad asn?. Ve videu ho spole?n? s p?teli po?dn? odzkoueli. Jako vdy se m?ete t?it na spoustu povedench trik? a zb?r?. Pouit hudba jen podtrhuje chill atmosfru. (Celý příspěvek…)

Video: Harald Schn – Outdoor Adventure 2013

Kdy se to? venkovn videa, v?tinou se v nich vyuv m?sto, jeliko m spoustu mramorovch spot? nebo vyput?nch kaen. Harald Schon to vzal z druhho konce a nato?il venkovn video uprost?ed p?rody a pustiny. V?tinu videa Harald jezd na kusech betonu, kter jsou pohozeny n?kde v p?rod? za m?stem a na dalch, t?ko identifikovatelnch spotech. Rozhodn? to cel hodnotme jako sv? npad, kter se vm jist? bude lbit. (Celý příspěvek…)

Video: Sonata + oldie OCE

Na ?ernobl videa jsme tu p?li dy u nepam?ti, tak si ?km, jestli m cenu to pst znova. M. D?lejte vc ?ernoblch vide, m to cenu, ale zas toho ned?lejte moc, aby to nebyl stereotyp. ?ernobl video vm umon se v zb?ru schovat v ?ernm oble?en, take m?ete stejn? jako zde ud?lat optick efekt, kdy to vypad, e sk?e jen samotn dla?. Prost? se tak d ud?lat trochu odlin video a vechno odlin je fajn. Tak sm?le do toho. (Celý příspěvek…)

Video: Blackriver Store Berlin -Juntage…2013

3x hur! Dirty Harry toti to? hodn? vide, ale ne tak ?asto v nich vystupuje. V?tinou toti to? fingerboardov um?n n?jakho svho kamarda ve svm Harrics nebo n?jak zvody. Nyn po del dob? nato?il ?ist? sv video v Blackriver Store, Berlin. M?eme kone?n? zase vid?t, e je to opravdu kvalitn jezdec a v Blackriver ramps teamu nen jen tak pro okrasu. Nutno podotknout, e Harry zde je vid?t jen malou ?st videa. Zbytek videa tvo? berlnt domorodci. (Celý příspěvek…)

Video: Two perspectives

Pardn video na minimalisticky ?eenm parku si pro ns p?ipravili Jonny Bautista a Luis Castaneda. Oba dali men session a vznikly z toho 3 minuty dost dobr podvan. U jen sledovat tento park je parda. Nen zbyte?n? p?ervan rampami a mramorov dopl?ky park posunuly o level v. Jeden by i ?ekl, e je kupovan, ale jeliko tam nen dn zna?ka, jedn se prost? o zru?nost t?chto dvou. Borci dvaj celkem slun? a cel to m styl. (Celý příspěvek…)

Video: Zombies

Kdo nem?e mt rd zombie?! Chudci jsou takov roztomile nemotorn, nem?ou moc chodit a po?d jim upadvaj kon?etiny. Nikdo se je neprosil o probuzen z ?e mrtvch, a tak se jm nem?eme divit, e ns za to cht?j snst. No, stejnou mylenku m?l asi Mr. Fingerboard, kter t?mto tvore?k?m v rozkladu v?noval cel video. Dobr triky st?daj prost?ihy z r?znch horor? a video m docela dobrou atmosfru. Pro slab povahy plat zkaz ma?kn tla?tka Play. (Celý příspěvek…)